Rakennusten sähkösuunnittelu

IJK tekee erilaisten kiinteistöjen ja rakennusten sähkösuunnittelua uudisrakennus- ja saneerauskohteisiin. Yleisiä rakennusten sähkösuunnittelukohteita ovat esimerkiksi asuinrakennukset vapaa-ajan asunnoista kerrostaloihin, erilaiset liikerakennukset ja -tilat sekä teollisuuskiinteistöt.

Sähkösuunnittelijan laatima rakennuksen sähkösuunnitelma sisältää yleensä:
   - Piiirustus- ja valaisinluettelot
   - Työselostuksen
   - Tasopiirustukset
   - Maadoitus- ja pääjohtokaaviot
   - Keskuksien pääkaaviot
   - Järjestelmäkaaviot (esim. antenni-, yleiskaapelointi- ja paloturvallisuusjärjestelmät laajuudesta riippuen)

Sähkösuunnitelmaa on voidaan täydentää tapauskohtaisesti mm. valaistuslaskelmilla, tietomallinnuksella (3D-mallinnus), massaluetteloilla, keskuksien piirikaavioilla sekä elementtien sähkösuunnittelulla.