Jakeluverkkojen sähkösuunnittelu

Jakeluverkkojen sähkösuunnittelun osaamiseen IJK:ssa kuuluu:

Pienjänniteverkot
   - 0,4 kV:n maakaapeliverkot
   - 0,4 kV:n ilmajohtoverkot

Keskijänniteverkot
   - 20 kV:n maakaapeliverkot
   - 20 kV:n ilmajohtoverkot

Muuntamot
   - Puistomuuntamot
   - Kiinteistömuuntamot
   - Pylväsmuuntamot

Ulkovalaistusverkot
   - Katu- ja tievalaistukset
   - Ulkoilualueiden valaistukset